Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

NRC, karada ve denizde meydana gelebilecek olaylara her an müdahale etmeye hazır, yüksek eğitimli ve tecrübeli personelden oluşan müdahale ekibi ile hizmet vermektedir.

Gemi kazaları sonucunda oluşan çevresel felaketler ve maddi hasarların önlenmesi, çevrenin ve özellikle deniz çevresinin korunması amacıyla, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından düzenlenmiş olan OPRC Konvansiyonu (1990) ve OPRC-HNS Protokolü (2000) ve bağlamında, gemi kaynaklı petrol ve diğer zararlı maddelerin yarattığı kirliliğinin önlenmesi ve döküntülere etkin müdahale konuları hedeflenmiştir.

Bu bağlamda, 11.03.2005 tarih ve 25752 sayılı Resmî Gazete’de 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun yayımlamıştır.

NRC, 5312 sayılı "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun" ve bağlı mevzuat kapsamında acil müdahale hizmet sağlayıcısı olarak yetkilendirilmiştir.

NRC rutin olarak tersaneler, kara tesisleri ve rafineriler vb. dahil olmak üzere ülke çapında petrol sızıntısına müdahale, eğitim, danışmanlık sağlamakta ve acil müdahale planları ve tatbikatları hazırlamaktadır.

İster eğitime, ister acil durum planına, ister petrol ve tehlikeli madde yayılımlarında acil müdahaleye ihtiyacınız olsun, NRC müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir hizmet sunmak için uzman personel ve ekipmana sahiptir.

Shop
Wishlist
0 items Cart
My account