Eğitim ve Tatbikatlar

5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini
Esaslarına Dair Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği, ve diğer bağlı mevzuat gereği, petrol ve diğer zararlı kimyasalları elleçleyen limanlarımız ve kıyı tesislerimiz bu eğitimleri veren yetkili kuruluşlardan OPRC ve HNS eğitimlerini aldırmakla yükümlüdür.

NRC, “Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerin Sebep Olduğu Deniz Kirliliğine Müdahale Eğitim Seminerlerinin ve Tatbikat Programlarının Usul ve Esasları Hakkında Genelge” kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından petrol ve diğer zararlı maddelerin sebep olduğu deniz kirliliğine hazırlıklı olma ve müdahale ile ilgili eğitim seminerleri düzenlemek üzere yetkilendirilmiştir.

Uzman ekibimiz, petrol ve diğer zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğe müdahale eğitimlerimizle hizmetinizdedir.

EĞİTİM KONULARI

 • Petrol Sızıntısına Müdahale – Giriş
 • Petrol Sızıntısı Davranış ve Etkileri
 • Petrol Sızıntısının Çevresel ve Ekonomik Etkileri
 • Petolün Deniz ve Kıyısal Alanlara Etkisi, Çevresel Hassasiyet Etkileri
 • Hassas Alan Haritalandırma
 • Müdahale Organizasyonu ve Kontrol Stratejileri
 • Açık Denizde Toplama Teknikleri ve Konfigürasyonu
 • Bariyer Tipleri
 • Bariyer Seçimi
 • Yağ Sıyırıcı Tipleri , Çeşitli Tiplerin Konuşlandırıması ve Operasyonu
 • Emici Malzemelerin Kullanımı
 • Yüksek Basınçlı Yıkama Makineleri ve Diğer Ekipmanlar
 • Kıyı Temizliği
 • Toplanan Petrolün Taşınması ve Bertarafı
 • Saha Emniyeti
 • Medya İlişkileri
 • Müdahalenin Sonlandırılması
 • Numune Alma, Zararların Tazmini ve Dokümantasyon
 • Müdahale Ekipmanını Temizliği, Bakımı ve Depolanması
 • Uygulama-Tatbikat

NRC aynı zamanda IMDG Kod eğitimi vermek üzere akredite edilmiştir.

Tatbikatlar