Kıyı Tesisi Acil Müdahale Planları Hazırlama

NRC, “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ” kapsamında kıyı tesislerinin risk değerlendirmesi ve acil müdahale planlarını geliştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Çevresel Kirliliği Önler

Kıyı tesislerinde meydana gelebilecek kazalar ve sızıntılar, deniz ve kıyı ekosistemleri için büyük bir tehdit oluşturabilir. Acil müdahale planı, bu tür olaylara karşı hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmesini sağlayarak kirliliği önler ve çevresel hasarı en aza indirir.

Ekonomik Kayıpları Azaltır

Kıyı tesislerindeki kazalar ve sızıntılar, üretim kesintilerine, tesis hasarına ve yasal yaptırımlara yol açarak önemli ekonomik kayıplara neden olabilir. Acil müdahale planı, bu tür olayların sonuçlarını hafifleterek ekonomik kayıpları en aza indirir.

İnsan Güvenliğini Sağlar

Kıyı tesislerindeki kazalar ve sızıntılar, çalışanlar ve çevredeki insanlar için risk oluşturabilir. Acil müdahale planı, bu tür olaylarda can kayıplarını ve yaralanmaları önleyerek insan güvenliğini sağlar.