Petrol Yayılımına Müdahale
(Acil Müdahale)

NRC, 5312 sayılı "Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun" ve bağlı mevzuat kapsamında acil müdahale hizmet sağlayıcısı olarak yetkilendirilmiştir.

NRC rutin olarak kıyı tesisleri, tersaneler, kara tesisleri ve rafineriler vb. dahil olmak üzere ülke çapında petrol sızıntısına müdahale faaliyetinde bulunmaktadır.

NRC uzun yıllardır Hazar Denizi'nden Akdeniz'e uzanan büyük bir ham petrol boru hattına acil petrol sızıntısı müdahale hizmetleri sağlamaktadır. Bu sözleşmenin bir parçası olarak NRC, boru hattının güzergahı boyunca, karada ve Ceyhan'daki deniz terminalinde meydana gelen olaylara her an müdahale etmeye hazır, yüksek eğitimli personelden oluşan bir ekip ile hizmet vermektedir.